Xornadas de Bioconstrución UDC

21 de febreiro a 9 de marzo nos campus de Elviña-A Zapateira

xornadasbioconstrucion

Conferencias / visitas

  • Bioconstrución: casas e cousas saudábeis
  • Visita Módulo Bioclimático “A Vieira” e BANCOB
  • Proxecto Biovalvo
  • Outra forma de vivenda: maneiras de habitar respectuosas co entorno e as persoas
  • Rehabilitación de vivenda fronte ao cambio climático
  • Edificación, radón e prevención de riscos

Exposicións

  • Materias de bioconstrución e Recursos didácticos sobre enerxía solar
  • Exposición sobre sistemas construtivos con terra (arxila)
  • Construción-rehabilitación sostible: cara a un cambio de modelo...

Asistencia libre. A asistencia á visita ao Modulo A Vieira require de inscrición previa no correo oma2@udc.gal.

Organiza: Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña (OMA-UDC)
Estas actividades están acollidas ao recoñecemento de créditos para estudantes de grao da UDC: infórmate en oma2@udc.gal.

Programa completo