Aloxamento

Convocatoria de prazas e axudas de aloxamento

 

Axudas de carácter xeral do Plan Propio da Universidade da Coruña destinadas ao aloxamento dos estudantes.

Convocatoria para o curso 2017/2018

 

A Universidade da Coruña convoca prazas na Residencia Pública Universitaria Soutomaior (Campus de Ferrol).

Para optar ás prazas da residencia establécese unha convocatoria única de bolsas, que xeralmente se publica no mes de xuño. Nesta convocatoria fíxase o número de prazas ofertadas, o baremo de selección e o prazo de presentación de solicitudes.

Convocatoria de prazas na Residencia Pública Universitaria Soutomaior (Campus de Ferrol). Curso 2017/2018

Convocatoria para o curso 2017/2018

Ferrol

Residencia Universitaria Pública de Ferrol

Rúa Sánchez Barcaiztegui, 28

Tel.: 981 337 400 ext.: 3696

Ferrol

Información en:

  • Para as persoas maiores:

Concello de Ferrol. Área de Benestar, Igualdade e Xuventude

Edificio Social, rúa Sánchez Barcaiztegui, 35-47. 15402 Ferrol

Tel. 981 944 231 / 981 944 230 (ext. 432)

Fax. 98 944 237

elopezl@ferrol.es

  • Para os/as estudantes:

Servizo de Estudantes-campus de Esteiro

Edificio de Apoio ao Estudo, planta baixa

Avda. de Vigo, s/n. 15403 Ferrol

Tel. 981 337 451 / 981 337 400 (ext. 3650)

Fax. 981 337 417

sapefer@udc.es