Persoal docente e investigador

A realización das tarefas docentes e investigadoras na Universidade da Coruña está a cargo do seu persoal docente e investigador, composto tanto por funcionarios e funcionarias dos corpos docentes universitarios como por persoal contratado, e dedicado á docencia de calidade dentro do Espazo Europeo de Educación Superior.

Ficha do PDI

Información xeral

Servizos ao PDI

Docencia

Investigación