Estudos internacionais

Tendo en mente a cada vez maior demanda e o progreso da globalización, a Universidade da Coruña ofrece titulacións internacionais no marco de acordos bilaterais con outras institucións estranxeiras.

Estas titulacións proporcionanlles aos estudantes a capacidade para mellorar as súas oportunidades á hora de desenvolver unha carrera profesional no actual entorno globalizado.

Títulacións conxuntas

Un único plano de estudo desenvolvido por dous ou máis institucións. Os estudiantes reciben un único diploma emitido polas institucións participantes.

Dobres titulacións

Dous planos de estudo adaptados. Os estudantes reciben dous diplomas emitidos por cada unha das institucións participantes.

Dobles titulacións de Grao
Dobles titulacións de Mestrado