Oferta académica en inglés

 

 FACULTADE/ESCOLA                                      TÍTULO                                               

Facultade de Economía e Empresa 

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Grao en Economía

Doutoramento en Administración de Empresas

Facultade de Dereito

Grao en Dereito
Doutoramento en Dereito

Facultade de Filoloxía

Grao en Filoloxía Inglesa
Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas aplicacións

Facultade de Fisioterapia

Grao en Fisioterapia

Facultade de Ciencias

Grao en Bioloxía
Grao en Química

Mestrado en Ciencias,Tecnoloxías e Xestión Ambiental

Mestrado en Bioloxía Molecular , Celular e Xenética

Doutoramentos
Máis información

Facultade de Informática

Grao en Enxeñaría Informática

Escola Politécnica Superior

Mestrado en Materiais Complexos 

Escola Superior de Enxeñería de Camiños

Mestrado en Enxeñaría da Auga
Doutoramento en Enxeñaría Civil 

Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Grao en Tecnoloxías Mariñas
Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Escola Técnica Superior de Arquitectura

Grao en Arquitectura 

Facultade de Ciencias da Educación

 Graos

 Mestrados