Formularios

(Nota: Todos os documentos a entregar teñen que estar cubertos electrónicamente. No caso no que non poidan editar directamente un .pdf teñen que descargalo para poder realizar a devandita acción.)

Estudantes españois

Intercambio Erasmus con fins de estudo

ver sección de "trámites a realizar" para mobilidades internacionais

 

Intercambio Erasmus para practicas en empresas

 

Intercambio no marco de convenios bilaterais

ver sección de "trámites a realizar" para mobilidades internacionais

 

No marco de libre mobilidade