Formación

Calendario de formación 2017

Datas de realización Temática Duración Lugar Prezo
Do 5 de outubro ao 30 de novembro Curso de formación específica de posgrao en cooperación e educación ao desenvolvemento 6 creditos Coruña 50 €
5 de outubro Os novos veciños. Sensibilización nas comunidades educativas sobre as migracións forzosas 8 horas Coruña Gratuíto
20 e 21 de outubro Curso de formación básica en voluntariado 16 horas Coruña 15 € non vol
25 de outubro Mulleres coidadoras en países en vías de desenvolvemento 2 horas Coruña Gratuíto
8 de novembro Xornadas sobre inmigración e interculturalidade 8 horas Coruña  Gratuitas
17 e 18 de novembro Curso de formación básica en voluntariado 16 horas Ferrol 15 € non vol

 

Para levar a cabo os proxectos de voluntariado da OCV, é unha ferramenta fundamental a formación integral do voluntariado no tocante a temáticas vencelladas á educación para o desenvolvemento, a inmigración e a diversidade cultural, a exclusión social etc.  Para elo realizamos:


- Formación básica: cursos de introdución ao voluntariado, onde se tratan aspectos como o concepto de voluntariado, as súas motivacións e actitudes, a lexislación, a ética e a confidencialidade, o voluntariado en cooperación ao desenvolvemento, etc.

- Formación específica. cursos monográficos sobre as diferentes áreas de voluntariado en que colaboramos. Algúns deles son: habilidades sociais, menores en risco de exclusión social, animación hospitalaria, inmigración e cooperación...

- Seguimento personalizado baseado no acompañamento formativo do voluntario ou voluntaria, por parte das persoas con máis experiencia.

 A formación impártese nos meses de outubro a abril, posto que o obxectivo é formar ao voluntariado que participa nos proxectos que se levan a cabo durante o curso académico.