Formación

Calendario de formación 2018

Datas de realización Temática Duración Lugar Prezo
3 de febreiro Curso de primeiros auxilios aplicados ao voluntariado coa infancia 10 horas Coruña 15 € non vol
19 de febreiro Voluntariado con persoas maiores e coa diversidade funcional 8 horas Ferrol 15 € non vol
23 e 24 de febreiro Curso de formación básica en voluntariado 16 horas Coruña 15 € non vol
7 de marzo Xornadas sobre persoas sen fogar. Rúas en feminino. Visibilizando ás mulleres 7 horas Coruña Gratuitas
23 e 24 de marzo Curso de formación básica en voluntariado (ADIADO) 16 horas Ferrol 15 € non vol
7 de abril Didáctica e práctica na acción voluntaria con menores en contexto intercultural 4 horas Ferrol 10 € non vol
9 de abril Coeducación: Unha mirada dende os coidados 80 horas Online Gratuito vol
 13 de abril  Curso sobre cultura xitana e muller  3 horas Coruña Gratuíto
28 e 29 abril Curso de formación PCR: Introdución á cooperación e á educación para o desenvolvemento 20 horas Coruña Gratuito para PCR

 

Para levar a cabo os proxectos de voluntariado da OCV, é unha ferramenta fundamental a formación integral do voluntariado no tocante a temáticas vencelladas á educación para o desenvolvemento, a inmigración e a diversidade cultural, a exclusión social etc.  Para elo realizamos:


- Formación básica: cursos de introdución ao voluntariado, onde se tratan aspectos como o concepto de voluntariado, as súas motivacións e actitudes, a lexislación, a ética e a confidencialidade, o voluntariado en cooperación ao desenvolvemento, os ODS, etc.

- Formación específica. cursos monográficos sobre as diferentes áreas de voluntariado en que colaboramos. Algúns deles son: habilidades sociais, menores en risco de exclusión social, animación hospitalaria, diversidade funcional, inmigración e cooperación...

- Seguimento personalizado baseado no acompañamento formativo do voluntario ou voluntaria, por parte das persoas con máis experiencia.

 A formación impártese habitualmente nos meses de outubro a abril, posto que o obxectivo é formar ao voluntariado que participa nos proxectos que se levan a cabo durante o curso académico.

 

A formación para o voluntariado é gratuita. Para o resto, indícase o prezo.