Curso de formación específica de posgrao en cooperación e EpD

A Oficina de Cooperación e Voluntariado, en colaboración co Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga, organizan un curso de especialización de posgrado en Cooperación e Educación para o desenvolvemento.

Este curso conta coa financiación da Xunta de Galicia a través dun convenio de colaboración para o impulso da Rede

 Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD).

 Foto_difusion_posgrao

 

 

Máis información