Os nosos veciños: Sensibilización nas comunidades educativas

Campus: A Coruña

Lugar: Aula 0/2 da Facultade de CC da Educación

Data: 5 de outubro

Horario: 10:00 a 14:00

Este curso está organizado dentro da Convocatoria de sensibilización, EpD e participación cidadá da Oficina de Cooperación e Voluntariado e se realiza en colaboración coa ONG Mestura.

Contidos:
Os mestres e terapeutas ocupacionais teñen un papel relevante como axentes mediadores e facilitadores de procesos pedagóxicos de transformación social.
A xornada ten una metodoloxía teórico-práctica e de traballo participativo, por parte dos asistentes:
1ª Sesión (10.00 - 12:00): Boas prácticas en educación para o desenvolvemento: Experiencia da ONG Mestura
- As migracións forzosas
- A historia dos “Nov@s Veciñ@s”.
- Recursos didácticos en educación para o desenvolmento.
2ª Sesión (12:15–14:15): Obradoiro Práctico:
Guía didáctica para a sensibilización
- Analizando a situación social e cultural das migracións forzosas
-  Valorando recursos da comunidade para a educación
- Creando unidades didácticas para a inclusión dos nov@s veciñ@s.
A sesión completarase cun traballo autónomo e colaborativo das persoas asistentes, que computará a nivel de certificación como 4 horas e que será entregado 2 semanas posteriores á xornada.

Acceso ao formulario de inscrición