I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica

Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex)
Universidade da Coruña

A Coruña, do 14 ao 18 de setembro de 2004

Univ. da Coruña


   Plenarias

Horarios

Algunhas informacións práticas

Primeira circular

Presentación de orixinais

Boletín de inscrición

Aloxamento na Coruña

Relación provisoria de comunicacións aceptadas

 


Grupo de lexicografía
Departamento de Filoloxía Española e Latina
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira.   15071 A Coruña
http://www.udc.es/grupos/lexicografia
Correo electrónico: lexicogr@udc.es
Tel.: +34 981 167000 ext. 4703


Castelán

English