GLex

Bibliografía temática de la lexicografía

Compilación: Félix Córdoba Rodríguez

 

13.01.02. Joan Coromines

 

Acte d'homenatge a Joan Coromines amb motiu del seu 90è aniversari, 21 de març de 1995, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995, 42 p. (Actes universitaris, 18)

 

«Àlbum de fotografies», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 27‑47.

 

Badia i Margarit, Antoni M., «Joan Coromines (1905‑1997)», Revue de Linguistique Romane, 61 (1997), 300‑308.

 

«Bibliografía de Joan Coromines», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 115‑119. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Bladé i Desumvila, Artur, «"Fortunate senes", A l'eminent filòleg Joan COromines, en els seus 90 anys», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 109‑110.

 

Cahner, Max, «Com vaig esdevenir editor de Joan Coromines», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 55‑57.

 

Casanova, Emili, «El Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 71‑107. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Coromines, Joan, «Selección de textos», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 121‑139. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

«Cronología de Joan Coromines», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthropos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 109‑113. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Dónoan, «Joan Coromines: una investigación del tiempo en la palabra», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 7‑10. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Duarte, C., «Joan Coromines (1905‑1997): L'obra gegantina d'un home apassionat», Romance Philology, 51 (1998), 302‑324.

 

Duarte, Carles y Albert Coromines, «Perfil biográfico de Joan Coromines», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 13‑30. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Duarte i Montserrat, Carles, «El triomf de la voluntat», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Àlbum Joan Coromines, Ajuntament de Pineda de Mar ‑ Curial Ediciones Catalanes, Barcelona, 1997, pág. 13‑52.

 

Duarte i Montserrat, Carles, «La saviesa tenaç», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 67‑69.

 

Echenique, María Teresa, ««Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana». «Breve diccionario etimológico de la lengua castellana». «Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico»», en Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, pág. 55‑69. (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Ferrer i Costa, Josep, «Bibliografía», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Àlbum Joan Coromines, Ajuntament de Pineda de Mar ‑ Curial Ediciones Catalanes, Barcelona, 1997, pág. 357‑401.

 

Ferrer i Costa, Josep, «Bibliografia de Joan Coromines», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 129‑144.

 

Ferrer i Costa, Josep, «Bibliografia de Joan Coromines», en Solà, Joan (ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge, Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell, 1999, pág. 249‑268. (Aula de Ciència i Cultura, 4)

 

Ferrer i Costa, Josep, «Joan Coromines, el mestre admirat», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 59‑65.

 

Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès, «Àlbum familiar», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Àlbum Joan Coromines, Ajuntament de Pineda de Mar ‑ Curial Ediciones Catalanes, Barcelona, 1997, pág. 179‑281.

 

Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Àlbum Joan Coromines, Ajuntament de Pineda de Mar ‑ Curial Ediciones Catalanes, Barcelona, 1997, 408 p.

 

Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, 173 p.

 

Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marques (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, 3ª ed. 173 p.

 

Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marques (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, 2ª ed. 173 p.

 

Gulsoy, Joseph, «Alguns records del mestratge de Joan Coromines», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 51‑53.

 

Henríques Salido, M. do Carmo, «O "nosso" mestre Joan Coromines, um grande cientista e um grande patriota», Agália. Revista da Associaçom Galega da Língua [A Coruña], 48 (inverno 1996), 417‑433.

 

Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, Anthopos‑Ministerio de Cultura, Barcelona‑Madrid, 1990, (Ambitos literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas, 6)

 

Manent, Albert, «Amistat i mestratge», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 107‑108.

 

Mascarño i Passarius, Josep, «Joan Coromines: un home irrepetible», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 71‑72.

 

Mira, Joan F., «Document. Un dia amb Joan Coromines», El Temps [València], 656 (13‑1‑1997), 28‑30.

 

Mira, Joan F., «Document. Un dia amb Joan Coromines», El Temps [València], 309 (21‑5‑1990), 118‑127.

 

Pascual, José Antonio, «Joan Coromines. La dulce fuerza de su mirada», en Solà, Joan (ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge, Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell, 1999, pág. 283‑285. (Aula de Ciència i Cultura, 4)

 

Pujadas i Marqués, Joan, «Notes biogràfiques», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Àlbum Joan Coromines, Ajuntament de Pineda de Mar ‑ Curial Ediciones Catalanes, Barcelona, 1997, pág. 53‑176.

 

Pujadas i Marquès, Joan, «Notes biogràfiques de Joan Coromines», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 13‑24.

 

Solà, Joan, «Joan Coromines, la memòria d'aquesta terra», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 77‑93.

 

Solà, Joan, «L'obra de Joan Coromines», en Solà, Joan (ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge, Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell, 1999, pág. 193‑210. (Aula de Ciència i Cultura, 4)

 

Solà, Joan (ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge, Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell, 1999, 313 p. (Aula de Ciència i Cultura, 4)

 

Terrado Pablo, J., «In memoriam Joan Coromines (1905‑1997)», Alazet, 8 (1996), 241‑246.

 

Terrado, Xavier, «Joan Coromines, un home com cal», en Ferrer i Costa, Josep y Joan Pujadas i Marquès (eds.), Joan Coromines, 90 anys, Curial Edicions Catalanes ‑ Ajuntament de Pineda de Mar, Barcelona, 1995, pág. 73‑74.

 

Várvaro, Alberto, «Joan Coromines y la lingüística románica», en Solà, Joan (ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge, Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell, 1998, pág. 17‑27. (Aula de Ciència i Cultura, 4)ISBN: 978-84-695-6804-0
© Félix Córdoba Rodríguez, 2003
Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología - Universidad de A Coruña
http://www.udc.es/grupos/lexicografia/bibliografia/
Adiciones, correcciones, etc.:   felix . cordoba @ udc . es    

Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología
Universidad de A Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 4703
    F. +34 981 167 151
    lexicogr @ udc . es