GLex

Bibliografía temática de la lexicografía

Compilación: Félix Córdoba Rodríguez

 

08.06.01.06. Historia de los diccionarios del catalán. Siglo XX

 

Cabré i Castellví, M. Teresa y Mercè Lorente, Els diccionaris catalans. De 1940 a 1988, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991, 542 p.

 

Ferrer, J.; J. Ferrer y J. Pujadas, «L'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. Història i metodologia», Revista de Catalunya, 145 (1999), 97‑118.

 

Gimeno, Lluís, Josep Pascual Tirado i l'obra del diccionari, Societat Castellonenca de Cultura, Castelló, 2000.

 

Llompart, J. M., «El Diccionari català‑valencià‑balear», Papeles de Son Armadans, 50 (1960), 337‑350.

 

Manent, A., «Joan Ballester i l'Obra del Diccionari català‑valencià‑balear», Revista de Catalunya, 111 (1996), 35‑45.

 

Moll, F. de B., «Comment a été fait le Diccionari català‑valencià‑balear», en Actes du Xe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes [Strasbourg, 1962], II, Paris, 1965, pág. 819‑830.

 

Moll, Francesc de B., «Com na d'esser el Diccionari català‑valencià‑balear», Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana [Palma de Mallorca], XIV (1925), 3‑15.

 

Perea, Maria Pilar, «Antoni M. Alcover i la lexicografia catalana», Serra d'Or, 497 (2001), 23‑26.

Perea, Maria Pilar, «La momentània i incompleta reconducció balear de "L'obra del Diccionari": A. M. Alcover i "la personalidat llingüística de Mallorca"», Llengua & Literatura: Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 12 (2001), 239‑295.

Perea, Maria‑Pilar, «The History of a Multi‑dialectal Catalan Dictionary: the Diccionary català‑valencià‑balear», en Coleman, Julie y Anne McDermott (eds.), Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research. Papers from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, at the University of Leicester, 2002, Max Niemeyer, Tübingen, 2004, pág. 109‑118. (Lexicographica. Series Maior, 123)

 

Sanchis Guarner, M., «Le Dictionnaire Historique et Dialectal du Catalan "Alcover‑Moll": Travaux, Problèmes et Mèthodes», Orbis, II (1953), 104‑112.ISBN: 978-84-695-6804-0
© Félix Córdoba Rodríguez, 2003
Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología - Universidad de A Coruña
http://www.udc.es/grupos/lexicografia/bibliografia/
Adiciones, correcciones, etc.:   felix . cordoba @ udc . es    

Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología
Universidad de A Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 4703
    F. +34 981 167 151
    lexicogr @ udc . es