GLex

Bibliografía temática de la lexicografía

Compilación: Félix Córdoba Rodríguez

 

08.06.01.03. Historia de los diccionarios del catalán. Siglo XVII

 

Enerenz, Rolf, «El català al Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611)», Zeitschrift für Katalanistik, 4 (1991), 68‑78.

 

López i Verdejo, Joan, «Aproximacio a la lexicografía valenciana dels segles XVI i XVII: el vocabulari Valencià‑Castellà de Juan de Resa», Serie Filológica. Real Academia de Cultura Valenciana (2001).

 

Veny, Joan, «Lexicografia i dialectalisme: a propósit del diccionari català‑llatí d'Antoni Font (S. XVII)», en Ferrando, Antoni (ed.), Míscel.lània Sanchis Guarner, 3, Departament de Filologia Catalana ‑ Universitat de València ‑ Abadia de Montserrat, València ‑ Barcelona, 1992, pág. 351‑380. (Biblioteca "Abat Oliba", 110)

 

Veny, Joan, «Lexicografía i dialectalismes: a proposit del Diccionari catalá‑llatí d'Antoni Font (s. XVII)», Cuadernos de Filología de la Universidad de Valencia, 4, 1 (1984), 381‑390.
ISBN: 978-84-695-6804-0
© Félix Córdoba Rodríguez, 2003
Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología - Universidad de A Coruña
http://www.udc.es/grupos/lexicografia/bibliografia/
Adiciones, correcciones, etc.:   felix . cordoba @ udc . es    

Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología
Universidad de A Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 4703
    F. +34 981 167 151
    lexicogr @ udc . es