GLex

Bibliografía temática de la lexicografía

Compilación: Félix Córdoba Rodríguez

 

05.04.08.01. Préstamos en diccionarios. Generalidades

 

Filipovic, Rudolf, «Can a dictionary of ‑isms be an etymological dictionary», en Hartmann, R. R. K. (ed.), LEXeter'83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9‑12 September 1983, Max Niemeyer, Tübingen, 1984, pág. 73‑79. (Lexicographica. Series Maior, 1)

 

Kirkness, Alan, «Sobre a lexicologia e lexicografia das palavras estrangeiras», en Problemas da Lexicologia e Lexicografia, Livraria Civização, Porto, 1979, pág. 225‑241. (Colecção ideologia e informação.

 

Müller, Wolfgang, «Conceito de estrangeirismo e dicionário de estrangeirismos», en Problemas da Lexicologia e Lexicografia, Livraria Civização, Porto, 1979, pág. 210‑224. (Colecção ideologia e informação.ISBN: 978-84-695-6804-0
© Félix Córdoba Rodríguez, 2003
Grupo de lexicografía
Facultade de Filoloxía - Universidade da Coruña
http://www.udc.es/grupos/lexicografia/bibliografia/
Adiciones, correcciones, etc.:   felix . cordoba @ udc . es    

Grupo de Lexicografía
Facultad de Filología
Universidad de A Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 4703
    F. +34 981 167 151
    lexicogr @ udc . es