Contacto

Unidade Técnica de Calidade

Directora

Mª Paula Ríos de Deus

Teléfono: 881011046

direccion.utc@udc.es


Técnicas

Ana Beatriz Iglesias Blanco

Teléfono: 881011052

Mª Amelia Fraga Mosquera

Teléfono: 881011069

 

Correos electrónicos:

Programa Docentia

 docentia@udc.es

Seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais

Sistemas de Garantía de Calidade dos centros

sgic@udc.es 

evalua@udc.es