Unirank

Unirank

4 International Colleges & Universities é un motor de procura da educación superior a nivel internacional. Inclúe máis de 13600 institucións de educación superior, clasificadas por popularidade da web atendendo a varios indicadores baseados en procuras online (ver fontes de información), en 200 países.

Ademais inclúense varios rankings de popularidade en redes sociais (Unirank RRSS): os rankings de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube que ordenan as universidades polo número total de seguidores que ten a conta de cada universidade en cada plataforma.

Fontes de información

Moz, Alexa, SimilarWeb, Majestic, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

Edición

Xaneiro 2019

Datas de publicación

Ranking

Data última edición

Web

3 de febreiro de 2019

Facebook

18 de febreiro de 2019

Twitter

30 de marzo de 2019

Instagram

3 de abril de 2019

Youtube

2 de maio de 2019

Táboa 1: Datas de publicación


Resultados para o ranking web

Para o ranking de visitas á web, a UDC ocupa a posición 31 das 75 universidades españolas avaliadas. A nivel mundial ocupa o posto 1025.

Unirank

 

Unirank_c


Resultados para redes sociais

A seguinte táboa mostra a posición da UDC no ranking de redes sociais. Posicións dun total de 74 universidades españolas para Facebook, 73 para Twitter, 62 para Instagram e 69 para Youtube. Entre paréntese móstranse o total de seguidores en cada plataforma.

Facebook

Febrero 2019

34 (19002)

Twitter

Marzo 2019

31 (31593)

Instagram

Abril 2019

56 (298)

Youtube

Maio 2019

62 (305)Actualizado: maio de 2019