SIR: Scimago Institutions Ranking

SIR: Scimago Institutions Ranking

O SCImago Institutions Rankings (SIR) é un ranking de institucións académicas e relacionadas coa investigación, clasificadas de acordo a un indicador que combina tres diferentes indicadores baseados nos resultados de investigación, innovación e impacto social medida pola visibilidade da súa web. Inclúe 3234 institucións de Educación Superior, das que 63 son españolas.

Fonte de información

SCOPUS, PATSTAT, Google e ahrefs.

Resultados

Na edición de 2018, a UDC ocupa o posto 476 de entre as 3234 institucións de educación superior avaliadas. Encóntrase na posición 38 das 63 universidades españolas.


Actualizado: 16 xullo de 2018