ARWU: Subject Ranking (Shangai Ranking)

Shangai Ranking

O Academic Ranking of World Universities (ARWU) publica un ranking das mellores universidades a nivel mundial que mide a calidade de cada titulación. Utiliza cinco indicadores para clasificar as distintas titulacións: publicacións, citas, publicacións en colaboración internacional, publicaciónstop e premios internacionais.

Fontes de información

Webs dos distintos premios internacionais, Web of Science (WoS), Incites

Edición

2018

Data de publicación

20 de julio de 2018

Data de referencia

2012 – 2016

Resultados

Na edición de 2018, con respecto ao ranking por áreas, a UDC sitúa dúas titulacións no ranking: Enxeñaría Civil no posto 151-200 (subindo do rango 201-300 obtido na edición anterior) e Enxeñaría Informática ocupando a posición 401-500 (mesma que en 2017).


Actualizado: xullo de 2018