Persoal

Neste apartado ofrécese información sobre as persoas que traballan na Universidade da Coruña, os servizos encargados de xestionar os seus recursos humanos e as convocatorias de prazas, contratos e bolsas.

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Convocatorias, contratos e bolsas

Persoal de administración e servizos

Persoal docente

Convocatorias de bolsas, emprego e prácticas en empresa