Execución e consolidación orzamentaria

Exercicio 2018

Estado de execución do orzamento

Estado de consolidación orzamentaria