Estudantes de novo ingreso por titulación e campus

Graos e programas conxuntos de estudos

Campus Estudo Homes Mulleres Total
A Coruña Grao en Administración e Dirección de Empresas 125 77 202
  Grao en Arquitectura Técnica 17 18 35
  Grao en Bioloxía 29 47 76
  Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 113 38 151
  Grao en Ciencias Empresariais 57 52 109
  Grao en Comunicación Audiovisual 26 42 68
  Grao en Dereito 70 102 172
  Grao en Economía 64 36 100
  Grao en Educación Infantil 21 115 136
  Grao en Educación Primaria 49 94 143
  Grao en Educación Social 15 84 99
  Grao en Enfermaría 11 56 67
  Grao en Enxeñaría de Obras Públicas 25 11 36
  Grao en Enxeñaría Informática 236 34 270
  Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 5 17 22
  Grao en Estudos de Arquitectura 97 110 207
  Grao en Fisioterapia 30 43 73
  Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 4 8 12
  Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 27 61 88
  Grao en Logopedia 4 54 58
  Grao en Náutica e Transporte Marítimo 53 8 61
  Grao en Química 38 31 69
  Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 31 49 80
  Grao en Socioloxía 46 63 109
  Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 29 11 40
  Grao en Tecnoloxías Mariñas 20 2 22
  Grao en Terapia Ocupacional 16 48 64
  Grao en Turismo 10 26 36
  Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito 36 28 64
  Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais  4 2 6
  Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química 2 8 10
  Programa de Simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 3 0 3
  Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 3 18 21
  Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 2 2 4
  Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais 15 17 32
Ferrol Grao en Arquitectura Naval 0 0 0
  Grao en Enfermaría 14 64 78
  Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 34 44 78
  Grao en Enxeñaría Eléctrica 17 4 21
  Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 44 6 50
  Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 16 10 26
  Grao en Enxeñaría Mecánica 50 5 55
  Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica 14 5 19
  Grao en Humanidades 4 9 13
  Grao en Información e Documentación 2 4 6
  Grao en Podoloxía 12 44 56
  Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 18 33 51
  Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica 8 3 11
  Total 1566 1643 3209