Estudantado matriculado, curso 2018-2019

Campus Estudo Homes Mulleres Total
A Coruña Grao en Administración e Dirección de Empresas 478 352 830
  Grao en Arquitectura 141 145 286
  Grao en Arquitectura Técnica 156 113 269
  Grao en Bioloxía 139 234 373
  Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 570 149 719
  Grao en Ciencias Empresariais 244 187 431
  Grao en Comunicación Audiovisual 109 185 294
  Grao en Dereito 246 403 649
  Grao en Economía 247 176 423
  Grao en Educación Infantil 57 517 574
  Grao en Educación Primaria 220 384 604
  Grao en Educación Social 50 325 375
  Grao en Enfermaría 42 238 280
  Grao en Enxeñaría de Obras Públicas 145 78 223
  Grao en Enxeñaría Informática 1.077 165 1242
  Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 14 47 61
  Grao en Estudos de Arquitectura 291 313 604
  Grao en Fisioterapia 127 176 303
  Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 12 12 24
  Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 80 192 272
  Grao en Logopedia 24 230 254
  Grao en Náutica e Transporte Marítimo 197 53 250
  Grao en Química 121 145 266
  Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 115 169 284
  Grao en Socioloxía 165 195 360
  Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 124 48 172
  Grao en Tecnoloxías Mariñas 139 11 150
  Grao en Terapia Ocupacional 49 182 231
  Grao en Turismo 46 129 175
  Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito 155 221 376
  Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais  10 8 18
  Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química 23 36 59
  Programa de Simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 6 12 18
  Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 16 64 80
  Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 5 17 22
  Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais 54 119 173
Ferrol Grao en Enfermaría 40 210 250
  Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 189 207 396
  Grao en Enxeñaría Eléctrica 88 24 112
  Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 188 24 212
  Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 99 42 141
  Grao en Enxeñaría Mecánica 164 26 190
  Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica 88 28 116
  Grao en Humanidades 16 25 41
  Grao en Información e Documentación 4 19 23
  Grao en Podoloxía 54 155 209
  Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 68 85 153
  Grao en Xestión Industrial da Moda 9 70 79
  Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica 22 13 35
  Total 6723 6958 13681
Campus Estudo Homes Mulleres Total
A Coruña Máster Universitario en Acuicultura 7 10 17
  Máster Universitario en Arquitectura 21 25 46
  Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega 3 2 5
  Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial 11 27 38
  Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria 12 42 54
  Máster Universitario en Avogacía  53 85 138
  Máster Universitario en Banca e Finanzas 29 21 50
  Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión 3 5 8
  Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde 24 16 40
  Máster Universitario en Bioloxía Mariña 8 9 17
  Máster Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética 7 13 20
  Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 7 23 30
  Máster Universitario en Ciberseguridade 7 2 9
  Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental  7 13 20
  Máster Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing 14 4 18
  Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas 18 24 42
  Máster Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea 1 1 2
  Máster Universitario en Didácticas Específicas (en extinción) 3 5 8
  Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas 21 22 43
  Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos 19 6 25
  Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas 10 17 27
  Máster Universitario en Discapacidade e Dependencia 9 18 27
  Máster Universitario en Economía 5 1 6
  Máster Universitario en Edificación Sostible 11 13 24
  Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania) 26 7 33
  Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos  71 23 94
  Máster Universitario en Enxeñaría Informática 72 13 85
  Máster Universitario en Enxeñaría Mariña 30 2 32
  Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías  3 13 16
  Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 5 14 19
  Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 5 12 17
  Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario) 10 6 16
  Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 3 5 8
  Máster Universitario en Lingüística Aplicada 1 8 9
  Máster Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade 15 18 33
  Máster Universitario en Matemática Industrial 3 0 3
  Máster Universitario en Náutica e Transporte Marítimo 23 6 29
  Máster Universitario en Neurociencia 0 4 4
  Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos 19 41 60
  Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria 13 56 69
  Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual 17 28 45
  Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas 107 118 225
  Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada 4 20 24
  Máster Universitario en Psicopedagoxía 3 29 32
  Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica 16 25 41
  Máster Universitario en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados 13 13 26
  Máster Universitario en Técnicas Estatísticas 8 14 22
  Máster Universitario en Xeoinformática (Interuniversitario) 6 3 9
  Máster Universitario en Xerontoloxía 2 22 24
Ferrol Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos 10 3 13
  Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético 15 5 20
  Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial 4 2 6
  Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 26 11 37
  Máster Universitario en Enxeñaría Industrial (en extinción) 40 8 48
  Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (en extinción) 25 6 31
  Máster Universitario en Enxeñería Naval e Oceánica 14 3 17
  Máster Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas 8 15 23
  Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía  5 4 9
  Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns 16 33 49
  Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral 9 25 34
  Total 957 1019 1976
Campus Estudo Homes Mulleres Total
A Coruña Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial 38 20 58
  Programa Oficial de Doutoramento en Arquitectura e Urbanismo 61 29 90
  Programa Oficial de Doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular 15 23 38
  Programa Oficial de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada 7 13 20
  Programa Oficial de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental 15 16 31
  Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde 47 97 144
  Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable 21 9 30
  Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión  7 12 19
  Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento 15 30 45
  Programa Oficial de Doutoramento en Computación 23 8 31
  Programa Oficial de Doutoramento en Dereito 39 24 63
  Programa Oficial de Doutoramento en Dereito Administrativo Iberoamericano 31 16 47
  Programa Oficial de Doutoramento en Desenvolvemento Psicolóxico, Aprendizaxe e Saúde 8 35 43
  Programa Oficial de Doutoramento en Enerxía e Propulsion Mariña 25 6 31
  Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil 58 10 68
  Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación 14 42 56
  Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa 7 7 14
  Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura 5 31 36
  Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Lingüísticos 7 11 18
  Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Literarios 16 15 31
  Programa Oficial de Doutoramento en Física Aplicada 4 4 8
  Programa Oficial de Doutoramento en Investigación Agraria e Forestal 8 5 13
  Programa Oficial de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información 14 1 15
  Programa Oficial de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas 5 7 12
  Programa Oficial de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica 0 2 2
  Programa Oficial de Doutoramento en Neurociencias 2 7 9
  Programa Oficial de Doutoramento en Química Ambiental e Fundamental 14 16 30
  Programa Oficial de Doutoramento en Saúde, Discapacidade, Dependencia e Benestar 7 20 27
  Programa Oficial de Doutoramento en Saúde e Motricidade Humana 6 3 9
  Programa Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións 38 12 50
  Programa Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións en Redes Móbiles 9 0 9
Ferrol Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial 37 11 48
  Programa Oficial de Doutoramento en Láser, Fotónica e Visión 1 0 1
  Programa Oficial de Doutoramento en Lóxica e Filosofía da Ciencia 4 0 4
  Programa Oficial de Doutoramento en Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades 7 5 12
  Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e  Humanidades 8 20 28
  Total 623 567 1190