Consello de Dirección

O Consello de Dirección está formado polo/a reitor/a, oslas vicerreitores/as, o/a secretario/a xeral e o/a xerente.

Reitoría
Reitor: Julio E. Abalde Alonso. Catedrático de Microbioloxía

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Vicerreitor: Salvador Naya Fernández. Profesor titular de Estatística e Investigación Operativa

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente
Vicerrectora: Nancy Vázquez Veiga. Profesora titular de Lingüística General

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria
Vicerreitora: Margarita Amor López. Profesora titular de Arquitectura de Computadores

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente
Vicerreitor: Alberto Valderruten Vidal. Ciencias de Computación e Intelixencia Artificial

Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade
Vicerreitor: Domingo Calvo Dopico. Profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Vicerreitora: Pilar García de la Torre. Profesora titular de Psicoloxía

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social
Vicerreitora: Araceli Torres Miño. Profesora titular de Matemática Aplicada

Secretaría Xeral
Secretario: Carlos Aymerich Cano. Profesor titular de Dereito Administrativo

Xerencia
Xerente: Ramón del Valle López