Avaliación da calidade do Rego do Lagar no marco da Directiva 2000/60/CE: determinación do Estado Ecolóxico mediante o emprego de macroinvertebrados bentónicos 

Autor

González Cuns, Ismael

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

19/09/2017

Estudo

610G02V01 - Grao en Bioloxía

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Couceiro López, Lucía
  • Servia García, María José

Tribunal

  • 1º Vocal: Fernández Rodríguez, Luís José
  • Secretario/a: González Tizón, Ana María
  • 2º Vocal: Taboada Castro, María Teresa