Alumeado público e invertebrados terrestres: efectos da contaminación luminosa sobre a composición das comunidades

Autor

Magariños Ares, Alba

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

19/09/2017

Estudo

610G02V01 - Grao en Bioloxía

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Couceiro López, Lucía

Tribunal

  • 1º Vocal: Martínez Lage, Andrés
  • 2º Vocal: Paz González, Antonio
  • Secretario/a: Lamas Criado, Ibán