Aplicación web para a xestión de asistencia a reunións nun centro universitario

Autor

Sánchez Lamas, Diego

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

29/06/2017

Estudo

614G01V01 - Grao en Enxeñaría Informática

Centro

614 - Facultade de Informática

Director(es)

  • Ladra González, Susana
  • Arregui Álvarez, Iñigo

Tribunal

  • 2º Vocal: Miñones Crespo, Ramón
  • 1º Vocal: Bóveda Álvarez, María Carmen
  • Secretario/a: Martínez Pérez, María