Efecto da mobilización neuromenínxea activa en comparación con estiramentos miotendinosos estáticos sobre o salto vertical en xogadoras de baloncesto

Autor

López Díaz, Helena

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

28/06/2017

Estudo

651G01V01 - Grao en Fisioterapia

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Bello Rodríguez, Olalla

Tribunal

  • Secretario/a: Barcia Seoane, Miriam
  • 1º Vocal: Souto Camba, Sonia
  • 2º Vocal: Ramos Gómez, Fernando