Estudo da Bioloxía reproductiva de Dactylorhiza cantabrica (Orchidaceae), endemismo das montañas galegas

Autor

Vázquez Álvarez, Pedro

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

28/06/2017

Estudo

610G02V01 - Grao en Bioloxía

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Sahuquillo Balbuena, Elvira Cecilia
  • Vale González, Ángel

Tribunal

  • 1º Vocal: Cerdán Villanueva, María Esperanza
  • 2º Vocal: Santos Fidalgo, Luísa
  • Secretario/a: Becerra Fernández, Manuel