Os estereotipos sexistas dos pais e nais sobre os xoguetes infantís

Autor

Trigo Rodríguez, Sara

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

21/06/2017

Estudo

652G01V01 - Grao en Educación Infantil

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Porto Riobó, Ana María

Tribunal

  • Secretario/a: Sánchez Blanco, Concepción
  • 2º Vocal: Digón Regueiro, Alba Patricia
  • 1º Vocal: González Seijas, Rosa María