Estudo experimental das conexions dos núcleos pretectais do peixe zebra (Danio rerio)

Autor

Espiñeira Cotos, Lorena

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

23/02/2017

Estudo

610G02V01 - Grao en Bioloxía

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Yáñez Sánchez, Julián

Tribunal

  • 1º Vocal: Rodríguez Belmonte, María Esther
  • 2º Vocal: Lado Liñares, Marcos
  • Secretario/a: Fernández Rodríguez, Nuria