O Delito contra a Facenda Pública: especial referencia á problemática da regularización tributaria

Autor

Vázquez Núñez, Raquel

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

10/02/2017

Estudo

4499V01 - Máster Universitario en Avogacía

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • Souto García, Eva María

Tribunal

  • Secretario/a: Rovira Sueiro, María Esther
  • 1º Vocal: Quintáns Eiras, María del Rocío
  • 2º Vocal: López Suárez, Marcos Antonio