Grief Tourism. Naufraxios en Galicia

Autor

Moreira Liñares, María

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

19/09/2016

Estudo

662G01V01 - Grao en Turismo

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Lezcano González, María Elvira
  • Ramos Montes, Óscar

Tribunal

  • 2º Vocal: Pérez García, Antonia
  • Secretario/a: Moss, Sarah Louise
  • 1º Vocal: Rodríguez Carro, Carlos Jaime