Deseño de instalacións para carpintería de madeira

Autor

Penedo Pedreira, David

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

19/09/2016

Estudo

770G02V01 - Grao en Enxeñaría Eléctrica

Centro

770 - Escola Universitaria Politécnica

Director(es)

  • Rodríguez García, Juan De Dios

Tribunal

  • 1º Vocal: López Vázquez, José Antonio
  • Secretario/a: Saa Filgueiras, Carlos
  • 2º Vocal: Couce Casanova, Antonio