As Leis Educativas Modernas: Da LODE a LOMCE na Educación Primaria

Autor

Trillo López, Manuel

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

14/09/2016

Estudo

652G02V01 - Grao en Educación Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Rivas Barrós, Isabel

Tribunal

  • 1º Vocal: Iglesias Cortizas, María Josefa
  • 2º Vocal: Fraguela Vale, Raul
  • Secretario/a: Chao Fernández, Aurelio