Modelaxe 3D do sistema de fondeo dun barco para a fabricación de maquetas e simulación dinámica co software Simulancla

Autor

Saya Carro, Diego

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

14/09/2016

Estudo

730G03V01 - Grao en Enxeñaría Mecánica

Centro

730 - Escola Politécnica Superior

Director(es)

  • Dopico Dopico, Daniel
  • Álvarez García, Ana

Tribunal

  • Secretario/a: Fernández Martínez, José
  • 2º Vocal: Lugrís Armesto, Urbano
  • 1º Vocal: Camba Fabal, Carolina