NGS na diagnose da diabetes MODY

Autor

Rodríguez Fernández, Silvia

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

28/06/2016

Estudo

610G02V01 - Grao en Bioloxía

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Vila Taboada, Marta
  • Mosquera Rey, Alejandro

Tribunal

  • 1º Vocal: Parapar Vegas, Julio
  • Secretario/a: Insua Pombo, Ana María
  • 2º Vocal: Cabeza Gras, Óscar