Estereotipos de xénero nos xogos de nenas e nenos do segundo ciclo de educación infantil

Autor

Ambroa Carrera, Jéssica

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

22/06/2016

Estudo

652G01V01 - Grao en Educación Infantil

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Porto Riobó, Ana María

Tribunal

  • 2º Vocal: Iglesias Amorín, Fernando
  • Secretario/a: Barca Enríquez, Eduardo
  • 1º Vocal: Bas López, María Begoña