Estudo sobre a percepción que presentan as persoas maiores da Comarca de Noia sobre as caídas

Autor

Costa Santiago, Paula

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

22/06/2016

Estudo

653G01V01 - Grao en Terapia Ocupacional

Centro

653 - Facultade de Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Feal González, Raquel
  • López Rodríguez, Lorena

Tribunal

  • 1º Vocal: Cordido Carballido, Fernando Pedro
  • Secretario/a: Pousada García, Thais
  • 2º Vocal: García Gonzalo, Nuria