Protección e Seguridade contra incendios en Buques LNG

Autor

González López, Alejandro

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

18/02/2016

Estudo

631G01V02 - Grao en Náutica e Transporte Marítimo

Centro

631 - Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Director(es)

  • Louzán Lago, Felipe

Tribunal

  • Secretario/a: Servia Ramos, Francisco José
  • 1º Vocal: Freire Piñeiro, Ramón
  • 2º Vocal: López Varela, Pablo