A análise da saúde nos libros de texto

Autor

Vieites Lema, Cristina

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

10/02/2016

Estudo

652G02V01 - Grao en Educación Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Rivadulla López, Juan Carlos

Tribunal

  • 1º Vocal: Fernández Prieto, Marta
  • 2º Vocal: Brenlla Blanco, Juan Carlos
  • Secretario/a: Rebollo Quintela, Nuria