Moda e estereotipo estético transmitido dente a marca téxtil ZARA e a súa influecia sobre a autopercepción corporal feminina.

Autor

Blanco Mato, Coral

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

18/12/2015

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Andrade Suárez, María José

Tribunal

  • 2º Vocal: Couceiro Domínguez, Enrique
  • 1º Vocal: Romay Martínez, José
  • Secretario/a: Pérez Caramés, Antía