Ecoturismo: Análise de casos

Autor

López Balsalobre, Lorena

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

18/09/2015

Estudo

662G01V01 - Grao en Turismo

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Lezcano González, María Elvira

Tribunal

  • 1º Vocal: Pérez García, Antonia
  • Secretario/a: Fernández Fernández, Javier Luis
  • 2º Vocal: Ramos Montes, Óscar