UN CAMIÑO VERDE. Parques e xardíns da Coruña como produto turístico

Autor

Froiz Mosquera, Fátima

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

22/09/2015

Estudo

488V01 - Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Leira López, José
  • Lezcano González, María Elvira

Tribunal

  • 1º Vocal: Álvarez Sousa, Antonio
  • Secretario/a: Pena López, José Atilano
  • 2º Vocal: Martínez Carballo, Manuel