Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Autor

Serantes Escobar, Óscar

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

30/07/2015

Estudo

612G01V01 - Grao en Dereito

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • Souto García, Eva María

Tribunal

  • 2º Vocal: Cámara Ruíz, Juan
  • 1º Vocal: Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco
  • Secretario/a: García Pérez, Rafael