Estudo dos cambios nos ecosistemas en 4º ESO

Autor

Rodríguez López, Carlos María

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

15/07/2015

Estudo

437V01 - Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais)

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • García Barros, María Susana

Tribunal

  • 1º Vocal: Vega Marcote, Pedro José
  • 2º Vocal: Bugallo Rodríguez, Ánxela María
  • Secretario/a: De Paz Villasenín, Carlos Isolino