Efecto da vendaxe neuromuscular de nocello sobre o equilibrio dinámico en deportistas

Autor

Romero López, Carlos Manuel

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

30/06/2015

Estudo

651G01V01 - Grao en Fisioterapia

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Bello Rodríguez, Olalla

Tribunal

  • 2º Vocal: Riveiro Temprano, María Socorro
  • 1º Vocal: Chouza Insua, Marcelo Javier
  • Secretario/a: Senín Camargo, Francisco José