Pontevedra como destino turístico: a percepción da poboación local e a imaxe proxectada

Autor

Pazos Rodríguez, María de los Ángeles

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

30/06/2015

Estudo

488V01 - Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Andrade Suárez, María José

Tribunal

  • 1º Vocal: Álvarez Sousa, Antonio
  • Secretario/a: Pena López, José Atilano
  • 2º Vocal: Martínez Carballo, Manuel