Creando a Beatriz: a descripción da dama, dos trobadores provenzais a Dante

Autor

Fernández Cámara, Eva Alexandra

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

29/06/2015

Estudo

613G01V01 - Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Vallín Blanco, Gema

Tribunal

  • 2º Vocal: Martínez López, María Josefa
  • 1º Vocal: Pérez Pascual, José Ignacio
  • Secretario/a: Rodríguez González, Olivia Carmen