Capacidade da memoria a curto prazo: alta e baixa resolución

Autor

Costas Reigosa, Pedro

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

23/06/2015

Estudo

652G01V01 - Grao en Educación Infantil

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Del Valle-Inclán Alsina, Fernando MªBenito B.

Tribunal

  • 1º Vocal: Vega Marcote, Pedro José
  • 2º Vocal: Mato Vázquez, María Dorinda
  • Secretario/a: Lasa Álvarez, María Begoña