Comparación do Adestramento con Restrición do Fluxo Sanguíneo co Adestramento Convencional en mulleres futbolistas con reconstrución do LCA

Autor

Dacosta Lorenzo, Aarón

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

04/03/2021

Estudo

651G01V01 - Grao en Fisioterapia

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Seijo Ares, Andrea
  • Souto Gestal, Antonio José

Tribunal

  • 2º Vocal: López García, Asenet
  • 1º Vocal: Bello Rodríguez, Olalla
  • Secretario/a: Robles García, Verónica